લખાણ પર જાઓ

કુતરી

વિકિકોશમાંથી

ગુજરાતી

genus જાતીનું એક જાનવર.

નામ

કુતરો પુ., કુતરાઓ બહુ.

કુતરી સ્ત્રી., કુતરીઓ બહુ.

અનુવાદ