નેપાળ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી

નામ

ભારતની ઉત્તર માં સ્થિત દેશ

અનુવાદ