ભારત

વિક્શનરીમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

  1. દેશ

અનુવાદ