સૌથી વધુ કડીઓ દ્વારા જોડાયેલ પાનું

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. અંગ્રેજી‏‎ (૨૨૨ કડીઓ)
 2. હિન્દી‏‎ (૧૯૭ કડીઓ)
 3. ગુજરાતી‏‎ (૧૮૧ કડીઓ)
 4. મદદ:Documenting templates and modules‏‎ (૧૬૨ કડીઓ)
 5. ફ્રાંસીસી‏‎ (૧૪૫ કડીઓ)
 6. વિભાગ:ભાષાઓ‏‎ (૭૩ કડીઓ)
 7. વિભાગ:લિંગ અને વચન‏‎ (૬૭ કડીઓ)
 8. વિકિકોશ:ભાષાઓ‏‎ (૬૭ કડીઓ)
 9. વિકિકોશ:લિપિઓ‏‎ (૬૬ કડીઓ)
 10. વિકિકોશ:પરિવારો‏‎ (૬૪ કડીઓ)
 11. વિભાગ:કડીઓ‏‎ (૬૪ કડીઓ)
 12. regular expression‏‎ (૬૧ કડીઓ)
 13. WT:CFI‏‎ (૫૯ કડીઓ)
 14. વિભાગ:વેવસ્થા‏‎ (૫૯ કડીઓ)
 15. વિકિકોશ:Babel‏‎ (૫૧ કડીઓ)
 16. ડચ‏‎ (૪૫ કડીઓ)
 17. ફ્રાન્સીસી‏‎ (૪૪ કડીઓ)
 18. શ્રેણી:Babel - ભાષાવાર સભ્યો‏‎ (૪૧ કડીઓ)
 19. સંખ્યા‏‎ (૪૦ કડીઓ)
 20. જર્મન‏‎ (૩૪ કડીઓ)
 21. વિકિપીડિયા‏‎ (૩૧ કડીઓ)
 22. જાપાની‏‎ (૩૦ કડીઓ)
 23. રૂસી‏‎ (૨૮ કડીઓ)
 24. ફારસી‏‎ (૨૬ કડીઓ)
 25. ચીની‏‎ (૨૬ કડીઓ)
 26. ઇટાલિયન‏‎ (૨૪ કડીઓ)
 27. સભ્ય:KartikMistry‏‎ (૨૦ કડીઓ)
 28. અરબી‏‎ (૨૦ કડીઓ)
 29. મદદ:Interwiki linking‏‎ (૧૯ કડીઓ)
 30. WT:Categorization‏‎ (૧૯ કડીઓ)
 31. ઢાંચો:(!‏‎ (૧૭ કડીઓ)
 32. ઢાંચો:!-‏‎ (૧૭ કડીઓ)
 33. સભ્યની ચર્ચા:KartikMistry‏‎ (૧૭ કડીઓ)
 34. ઢાંચો:!!‏‎ (૧૬ કડીઓ)
 35. ભારત‏‎ (૧૬ કડીઓ)
 36. ઢાંચો:!)‏‎ (૧૬ કડીઓ)
 37. પોલિશ‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 38. ઢાંચો:શબ્દ‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 39. કન્નડ‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 40. વિભાગ:ભાષાના ઉપયોગીતા‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 41. ઢાંચો:શ્રેણીભાષાસંકેત‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 42. ઢાંચો:શ્રેણીભાષાનામ‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 43. ઢાંચો:શ્રેણીકરણ‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 44. હીબ્રૂ‏‎ (૧૪ કડીઓ)
 45. ઢાંચો:ક‏‎ (૧૪ કડીઓ)
 46. ઉર્દૂ‏‎ (૧૪ કડીઓ)
 47. સ્વીડિશ‏‎ (૧૪ કડીઓ)
 48. ઢાંચો:ભાષાઊંધું‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 49. ઢાંચો:ફેરફાર‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 50. ઢાંચો:!‏‎ (૧૩ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)