વિકિકોશ:સમુદાય મુખપૃષ્ઠ/જૂની ચર્ચાઓ/૨૦૨૨

વિકિકોશમાંથી

પ્રબંધક અધિકાર માટે નામાંકન[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ વિભાગને બદલશો નહીં. હવે આ ચર્ચા પર કોઇ નવા સંપાદન ન હોવા જોઈએ.

મારા પ્રબંધક હક્ક ગયા મહિને સમાપ્ત થઇ ગયા છે અને વિકિકોશમાં હજુ પણ કોઇ પણ કાયમી પ્રબંધક ન હોવાથી આ હક્ક કાયમી રીતે આપવામાં આવે તે માટેનું નિવેદન કરી રહ્યો છું (આ પહેલાની ચર્ચા અહીં જોવા મળશે: https://gu.wiktionary.org/w/index.php?oldid=25509#પ્રબંધક_અધિકાર_આગળ_વધારવા_માટે_નામાંકન:_કાર્તિકભાઈ)

--KartikMistry (ચર્ચા) ૧૨:૨૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

સહમતિ

 1.  સમર્થન--Sushant savla (ચર્ચા) ૨૦:૪૪, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 2.  સમર્થન--Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૨:૦૩, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 3. -- CptViraj (ચર્ચા) ૧૮:૧૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 4.  સમર્થન મજબૂત સમર્થન છે મારું. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૯:૩૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 5.  સમર્થન -Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૦:૪૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

વિરોધ

અન્ય ટીપ્પણી


કારભારી Sotiale દ્વારા ૨ વર્ષ માટે અધિકાર આપવામાં આવ્યા છે, જે તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૪ ના રોજ સમાપ્ત થશે. -- CptViraj (ચર્ચા) ૨૦:૪૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

There are two confirmed questions that will be asked during this Call for Feedback:

 1. What is the best way to ensure more diverse representation among elected candidates? The Board of Trustees noted the importance of selecting candidates who represent the full diversity of the Wikimedia movement. The current processes have favored volunteers from North America and Europe.
 2. What are the expectations for the candidates during the election? Board candidates have traditionally completed applications and answered community questions. How can an election provide appropriate insight into candidates while also appreciating candidates’ status as volunteers?

There is one additional question that may be presented during the Call about selection processes. This question is still under discussion, but the Board wanted to give insight into the confirmed questions as soon as possible. Hopefully if an additional question is going to be asked, it will be ready during the first week of the Call for Feedback.

Join the conversation.

Thank you,

Movement Strategy and Governance CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૫૯, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Movement Strategy and Governance News – Issue 5[ફેરફાર કરો]

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

[Announcement] Leadership Development Task Force[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The Invest in Skill and Leadership Development Movement Strategy recommendation indicates that our movement needs a globally coordinated effort to succeed in leadership development.

The Community Development team is supporting the creation of a global and community-driven m:Leadership Development Task Force (Purpose & Structure). The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team seeks community feedback on what could be the responsibilities of the task force. Also, if any community member wishes to be a part of the 12-member task force, kindly reach out to us. The feedback period is until 25 February 2022.

Where to share feedback?

#1 Interested community members can add their thoughts on the Discussion page.

#2 Interested community members can join a regional discussion on 18 February, Friday through Google Meet.

Date & Time

Thanks for your time.

Regards, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૭:૧૯, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૦:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines & Ratification Vote[ફેરફાર કરો]

In brief: the revised Enforcement Guidelines have been published. Voting to ratify the guidelines will happen from 7 March to 21 March 2022. Community members can participate in the discussion with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Details:

The m:Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations. The revised guidelines were published 24 January 2022.

What’s next?

#1 Community Conversations

To help to understand the guidelines, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will host conversations with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page. You can comment in any language.

#2 Ratification Voting

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process where eligible voters can support or oppose the adoption of the enforcement guidelines through vote. Wikimedians are invited to translate and share important information.

A SecurePoll vote is scheduled from 7 March to 21 March 2022.

Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Voters will be asked if they support the enforcement of the UCoC based on the proposed guidelines.

Thank you. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૧:૩૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed [ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed. This Call ran from 10 January and closed on 16 February 2022. The Call focused on three key questions and received broad discussion on Meta-wiki, during meetings with affiliates, and in various community conversations. The community and affiliates provided many proposals and discussion points. The reports are on Meta-wiki.

This information will be shared with the Board of Trustees and Elections Committee so they can make informed decisions about the upcoming Board of Trustees election. The Board of Trustees will then follow with an announcement after they have discussed the information.

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback to help improve Board election processes.

Thank you,

Movement Strategy and Governance
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૪૪, ૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

UCoC Enforcement Guidelines Ratification Vote Begins (7 - 21 March 2022)[ફેરફાર કરો]

The ratification of the Universal Code of Conduct (UCoC) enforcement guidelines has started. Every eligible community member can vote.

For instructions on voting using SecurePoll and Voting eligibility, please read this. The last date to vote is 21 March 2022.

Vote here - https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/391

Thank you, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[ફેરફાર કરો]

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૧૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language.

You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Best regards,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Announcing Indic Hackathon 2022 and Scholarship Applications[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians, we are happy to announce that the Indic MediaWiki Developers User Group will be organizing Indic Hackathon 2022, a regional event as part of the main Wikimedia Hackathon 2022 taking place in a hybrid mode during 20-22 May 2022. The event will take place in Hyderabad. The regional event will be in-person with support for virtual participation. As it is with any hackathon, the event’s program will be semi-structured i.e. while we will have some sessions in sync with the main hackathon event, the rest of the time will be upto participants’ interest on what issues they are interested to work on. The event page can be seen on this page.

In this regard, we would like to invite community members who would like to attend in-person to fill out a form for scholarship application by 17 April, which is available on the event page. Please note that the hackathon won’t be focusing on training of new skills, and it is expected that applications have some experience/knowledge contributing to technical areas of the Wikimedia movement. Please post on the event talk page if you have any queries. MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૦૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Join the South Asia / ESEAP Annual Plan Meeting with Maryana Iskander[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

In continuation of Maryana Iskander's listening tour, the Movement Communications and Movement Strategy and Governance teams invite you to discuss the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan.

The conversations are about these questions:

 • The 2030 Wikimedia Movement Strategy sets a direction toward "knowledge as a service" and "knowledge equity". The Wikimedia Foundation wants to plan according to these two goals. How do you think the Wikimedia Foundation should apply them to our work?
 • The Wikimedia Foundation continues to explore better ways of working at a regional level. We have increased our regional focus in areas like grants, new features, and community conversations. How can we improve?
 • Anyone can contribute to the Movement Strategy process. We want to know about your activities, ideas, requests, and lessons learned. How can the Wikimedia Foundation better support the volunteers and affiliates working in Movement Strategy activities?

Date and Time

The meeting will happen via Zoom on 24 April (Sunday) at 07:00 UTC (local time). Kindly add the event to your calendar. Live interpretation will be available for some languages.

Regards, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૩૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Call for Candidates: 2022 Board of Trustees Election[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The 2022 Board of Trustees elections process has begun. The Call for Candidates has been announced.

The Board of Trustees oversees the operations of the Wikimedia Foundation. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to elect two seats on the Board of Trustees in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board of Trustees.

Kindly submit your candidacy to join the Board of Trustees. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૪:૧૯, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Editing news 2022 #1[ફેરફાર કરો]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) ૦૦:૨૫, ૩ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Wikimedia Foundation Board of Trustees election 2022 - Call for Election Volunteers[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Movement Strategy and Governance team is looking for community members to serve as election volunteers in the upcoming Board of Trustees election.

The idea of the Election Volunteer Program came up during the 2021 Wikimedia Board of Trustees Election. This program turned out to be successful. With the help of Election Volunteers we were able to increase outreach and participation in the election by 1,753 voters over 2017. Overall turnout was 10.13%, 1.1 percentage points more, and 214 wikis were represented in the election.

There were a total of 74 wikis that did not participate in 2017 that produced voters in the 2021 election. Can you help increase the participation even more?

Election volunteers will help in the following areas:

 • Translate short messages and announce the ongoing election process in community channels
 • Optional: Monitor community channels for community comments and questions

Volunteers should:

 • Maintain the friendly space policy during conversations and events
 • Present the guidelines and voting information to the community in a neutral manner

Do you want to be an election volunteer and ensure your community is represented in the vote? Sign up here to receive updates. You can use the talk page for questions about translation.
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૪૨, ૧૨ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Results of Wiki Loves Folklore 2022 is out![ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Hi, Greetings

The winners for Wiki Loves Folklore 2022 is announced!

We are happy to share with you winning images for this year's edition. This year saw over 8,584 images represented on commons in over 92 countries. Kindly see images here

Our profound gratitude to all the people who participated and organized local contests and photo walks for this project.

We hope to have you contribute to the campaign next year.

Thank you,

Wiki Loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૪૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Global bot approval request for Dušan Kreheľ (bot)[ફેરફાર કરો]

Propose statements for the 2022 Election Compass[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members are invited to propose statements to use in the Election Compass for the 2022 Board of Trustees election.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/neutral/disagree). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Regards,

Movement Strategy & Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૯, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Initial conversations[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope all of you are doing well. We are glad to inform you to restart the conversation to host the next WikiConference India 2023 after WCI 2020 which was not conducted due to the unexpected COVID-19 pandemic, it couldn't take place. However, we are hoping to reinitiate this discussion and for that we need your involvement, suggestions and support to help organize a much needed conference in February-March of 2023.

The proposed 2023 conference will bring our energies, ideas, learnings, and hopes together. This conference will provide a national-level platform for Indian Wikimedians to connect, re-connect, and establish their collaboration itself can be a very important purpose on its own- in the end it will empower us all to strategize, plan ahead and collaborate- as a movement.

We hope we, the Indian Wikimedia Community members, come together in various capacities and make this a reality. We believe we will take learnings from earlier attempts, improve processes & use best practices in conducting this conference purposefully and fruitfully.

Here is a survey form to get your responses on the same notion. Unfortunately we are working with short timelines since the final date of proposal submission is 5 September. We request you please fill out the form by 28th August. After your responses, we can decide if we have the community need and support for the conference. You are also encouraged to add your support on this page, if you support the idea.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ૧૨:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૮:૧૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Proposal to WMF[ફેરફાર કરો]

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ૧૩:૦૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

The Vector 2022 skin as the default in two weeks?[ફેરફાર કરો]

The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[ફેરફાર કરો]

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[ફેરફાર કરો]

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan[ફેરફાર કરો]

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) ૦૯:૪૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Global bot approval request for JhsBot[ફેરફાર કરો]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

કેમ છો

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

આભાર ! Community Tech, STei (WMF) ૨૨:૧૪, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]