શ્રેણી:ગણિત

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ધીમે ધીમે ગુજરાતી કરવું પછી ક્રમ આપવો. ગણિતને લગતા પારિભાષિક શબ્દો

અંકગણિત[ફેરફાર કરો]

અરેબીક અંક - અવિભાજ્યતા - અષ્ટાંકી - અસમતા - અસંમેય - અંક - અંશ - ઍબકસ - એકી - કરણી - ક્રમવાચક સંખ્યા - ગુણક - ગુણાકાર - ગુણિત - ગુણોતર મધ્યક - ગુણોતર - ગુણ્ય - ઘાત - ચતુરંકી - ચલન - છેદ - તફાવત - તૃતિય મૂળ - ત્રિઅંકી - ઘન - દશાંકી - દશાંકી - દશાંશ - દ્વિઅંકી - પ્રમાણ - બાદબાકી - બીજ - બેકી - ભાગાકાર - ભાજક - ભાજ્ય - મધ્યક - મધ્યાંક - રોમન અંક - વર્ગ - વર્ગમૂળ - વાસ્તવિક સંખ્યા - વિભાજ્યતા - શેષ - શ્રેઢી - શ્રેણી - સમગુણોત્તર શ્રેઢી - સમગુણોત્તર શ્રેણી - સમતા - સમાંતર મધ્યક - સમાંતર શ્રેઢી - સમાંતર શ્રેણી - સરવાળો - સંમેય - સોળાંકી - સ્વરિત મધ્યક - સ્વરિત શ્રેણી

સંખ્યા ગણિત[ફેરફાર કરો]

અનૃણ સંખ્યા - અબૈજીક સંખ્યા - અવિભાજ્ય સંખ્યા - અવિભાજ્યતા - ઋણ સંખ્યા - કાલ્પનિક સંખ્યા - ક્રમચય - ગુરૂતમ સાધારણ અવયવ - ધન સંખ્યા - પૂર્ણ સંખ્યા - પૂર્ણઘન - પૂર્ણવર્ગ - પૂર્ણાંક - અપૂર્ણાંક - પ્રાકૃતિક સંખ્યા - બૈજીક સંખ્યા ગણિત - બૈજીક સંખ્યા - લઘુતમ સાધારણ અવયવી - વાસ્તવિક સંખ્યા - વિભાજ્યતા - શૂન્ય - શેષગણિત - સમીકરણવિદ્યા - સંકર સંખ્યા - સંચય - સંમેય સંખ્યા - સાપેક્ષ અવિભાજ્યતા

બીજગણિત[ફેરફાર કરો]

અચલ - અવયવ - અવયવ - અવયવીકરણ - અવિભાજ્યતા - ઉકેલ - ઉકેલગણ - એકઘાતી - એકચલ પદાવલી - એકપદી - ગુરૂતમ સાધારણ અવયવ - ઘાત - ચલ - ત્રિઘાતી - ત્રિપદી - દ્વિઘાતી - દ્વિચલ પદાવલી - દ્વિપદી - પદ - પદાવલી - બહુઘાતી - બહુચલ પદાવલી - બહુપદી - બહુપદીના શૂન્યો - રાશિ - લઘુતમ સાધારણ અવયવી - વિભાજ્યતા - વિસ્તરણ - શેષ પ્રમેય - સમીકરણ - સહગુણક - સંમેય પદાવલી - સાદુરૂપ

અરૂપ બીજગણિત[ફેરફાર કરો]

અસમક્રમી ક્રિયા - અસાંત ક્ષેત્ર - અસાંત સમુહ - ઉકેલ - ઉકેલગણ - ઉપસમુહ - એકમ ઘટક - ક્રમ સિદ્ધાંત - ક્રિયા - ક્ષેત્ર - ગણના - ગણનાનો સિદ્ધાંત - ગાલ્વા થિયરી - દ્વીક્ ક્રિયા - બુલીય બીજગણિત - મંડળ - વિરોઘી ઘટક - સદિશાવકાશ - સમક્રમી ક્રિયા - સમક્રમી - સમુહ - સંવૃત દ્વીક્ ક્રિયા - સાંત ક્ષેત્ર - સાંત સમુહ

સુરેખ ગણિત[ફેરફાર કરો]

અગ્રવિકર્ણ - અસામાન્ય શ્રેણિક - એકમ શ્રેણિક - શ્રેણિક - શ્રેણિકના ગુણાકાર - શ્રેણિકના સરવાળા - શ્રેણિકનો નિશ્ચાયક - ચોરસ શ્રેણિક - નિશ્ચાયક - પરિવર્ત શ્રેણિક - પ્રતિવિકર્ણ - વિકર્ણ શ્રેણિક - વિકર્ણ - વિરોધી શ્રેણિક - વિસંમિત શ્રેણિક - વ્યસ્ત શ્રેણિક - શૂન્ય સહઅવયવજ શ્રેણિક - સદિશ - સદિશાવકાશ - સંમિત શ્રેણિક - સામાન્ય શ્રેણિક - સુરેખ સમીકરણ સંહતિ - સુરેખ સમીકરણ - સુસંગત સમીકરણો - સ્તંભ શ્રેણિક - સ્તંભ - હાર શ્રેણિક - હાર

ભૂમિતિ[ફેરફાર કરો]

અગ્રવિકર્ણ - અનુકોણ - અભિકોણ - અયુક્લિડીય ભૂમિતિ - અર્ધવર્તુળ - અવસેધકોણ - અસંમિત - અંતર્ગત ખૂણો - અંતઃકેન્દ્ર - અંતઃકોણ - અંતઃત્રિજ્યા - અંતઃવૃત - ઉત્સેધ - ઊંચાઇ - કાટકોણ ત્રિકોણ - કાટકોણ - કેન્દ્ર - ખૂણો - ગુરુકોણ ત્રિકોણ - ગુરુકોણ - ગુરુચાપ - ગોળાકાર - ઘન - ચાપ - ચોરસ - છેદબિંદુકોણ - જીવા - ટોચ - ત્રિકોણ - ત્રિજ્યા - ત્રિપરિમાણ ભૂમિતિ - ત્રિપરિમાણ યામ ભૂમિતિ - દ્વિપરિમાણ ભૂમિતિ - દ્વિપરિમાણ યામ ભૂમિતિ - પરિકેન્દ્ર - પરિઘ - પરિત્રિજ્યા - પરિધિ - પરિભ્રમણ - પરિમિતિ - પરિવૃત - પાયો - પ્રક્ષેપ - પ્રતિવિકર્ણ - બહિર્કોણ - બિંદુ - બૈજીક ભૂમિતિ - ભુજ - મધ્યગા - મધ્યબિંદુ - યામ ભૂમિતિ - યામ - યુક્લિડીય ભૂમિતિ - યુગ્મકોણ - રેખા - રેખાખંડ - લઘુકોણ ત્રિકોણ - લઘુકોણ - લઘુચાપ - લંબ - લંબઘન - લંબચોરસ - વક્ર - વર્તુળ - વ્યાસ - શંકુ - શિરોબિંદુ - સમક્ષિતિજ - સમલંબ - સંગમ બિંદુ - સંમિત - ક્ષેત્રફળ - શાંકવ - રચના - નળાકાર - અંશ - પરિમાણ - લંબવર્તુળ - સમબાજુ ત્રિકોણ - સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ - પંચકોણ - સપ્તકોણ - અષ્ટકોણ - પ્લુટોનિક ઘન - બહુકોણ - બહુફલક - પિરામિડ - રેડિયન - ગોળ - ગોળો - ગોળાર્ધ - ચતુષ્ફલક - ચતુષ્કોણ - સમબાજુ ચતુષ્કોણ - સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ

કલનશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

સંકલન - વિકલન

ગણ સિદ્ધાંત[ફેરફાર કરો]

ગણની સંકલ્પના, સાંત ગણ, અસાંતગણ - અલગ ગણ - કાર્તેઝીય ગુણાકાર - ગણ - છેદગણ - તફાવત ગણ - પુરકગણ - યોગગણ - રિક્ત ગણ - મુલાંક - ક્રમિત મુલાંક - વિધેય - સભ્ય - સંબંધ - સાર્વત્રિક ગણ - સાંતગણ - સંગતતા

ગાણિતીય તર્કશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

વિધાન - પૂર્વ વિધાન - ઉત્તર વિધાન - શરતી વિધાન - શરત - આવશ્યક શરત - પર્યાપ્ત શરત - પ્રેરણ - દ્વિપ્રેરણ - તર્કસંગત દલીલ - તર્કસંગતતા - નિત્યસત્ય વિધાન - નિત્યમિથ્યા વિધાન - વૈશ્વિક કારક - અસ્તિત્વ કારક - તાર્કિક કારકો - સંયોજન - વિયોજન - સંયોજનના નિયમો - વિયોજનના નિયમો - શોષણના નિયમો - દ’ મોર્ગનના નિયમો - સ્વયંઘાતી નિયમો - સ્વયંઘાતી વિધાન - અને - અથવા - નિષેધ - સત્યાર્થતા કોષ્ટક - પૂર્વધારણા - જો ... તો - તો અને તો જ - તારણ - પ્રમેય - ઉપપ્રમેય

સંસ્થિતિવિદ્યા[ફેરફાર કરો]

માનાવકાશ - બૈજીક સંસ્થિતિવિદ્યા - ભૌમિતિક સંસ્થિતિવિદ્યા - સંવૃત અંતરાલ - વિવૃત અંતરાલ


Complex systems[ફેરફાર કરો]

cellular automaton - chaos - chaos theory - dragon curve - fractal - Julia set - Mandelbrot set - self-similarStatistics and Probability[ફેરફાર કરો]

centile - correlation - distribution - equiprobable - error - event - expected value - mean - median - mode

વિશ્લેષણ[ફેરફાર કરો]

વાસ્તવિક વિશ્લેષણ - સંકીર્ણ વિશ્લેષણ - યુક્લિડીય અવકાશ - સદિશ અવકાશ - બાનાક અવકાશ - હિલ્બર્ટ અવકાશ - શ્રેણી અને શ્રેઢી - absolutely continuous function - absolutely summable series - analytic continuation - analytic function - Banach space - beta function - bound of a function - bound of a sequence - bounded linear operators - C*-algebra - calculus - complex analysis - continuous function - convergent sequence - convergent series - dependent variable - derivative - differential calculus - differential equation - discontinuity - divergent sequence - divergent series - divergent - expression - extremum - fast Fourier transform - Fourier series - Fourier transform - function of bounded variation - function spaces - function - functional analysis - gamma function - harmonic analysis - harmonic function - Hilbert space - independent variable - integrable function - integral calculus - integral - integration - limit - line integral - lmc algebra - maximum - measure - minimum - operators - pro-C*-algebra - real analysis - series - supremum - topological algebra - trigonometric series - uniformly continuous function - von Neumann algebra - weighted Harmonic analysis


Miscellaneous[ફેરફાર કરો]

equivalent - extrapolation - homologous - interpolation - sigmoid

શ્રેણી "ગણિત" ના પાનાં

આ શ્રેણીમાં કુલ ૫ પૈકીનાં નીચેનાં ૫ પાનાં છે.